ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาด ไม่ต่ำกว่า 150 ปอนต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

 

สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาด ไม่ต่ำกว่า 150 ปอนต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 30 ส.ค. 60 15:59 น.