ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์ โรงพายาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2 เครื่อง

 

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์ โรงพายาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2 เครื่อง
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 30 ส.ค. 60 16:05 น.