ข่าวประกวดราคา
สอบราคางานปรับปรุงถนนเพื่อที่จอดรถผู้ปวยหน้าตึกสิริขจร เเบบเลขที่ รพ.พล01/60 โรงพยาบาลโพทะเล โดยวิธีสอบราคา

 

สอบราคางานปรับปรุงถนนเพื่อที่จอดรถผู้ปวยหน้าตึกสิริขจร เเบบเลขที่ รพ.พล01/60 โรงพยาบาลโพทะเล โดยวิธีสอบราคา
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 04 ก.ย. 60 14:32 น.