ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ้อมเเซมถนนลากยางสายเนินทราย-เขาเจ็ดลูก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling ผิวจราจร Asphaltic Concrete (ตามเเบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ้อมเเซมถนนลากยางสายเนินทราย-เขาเจ็ดลูก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling ผิวจราจร Asphaltic Concrete (ตามเเบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 04 ก.ย. 60 14:39 น.