ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางสายบ้านล่องตะเเบก-บ้านโพธิ์ลอย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling ผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (ตามเเบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างปรับปปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางสายบ้านล่องตะเเบก-บ้านโพธิ์ลอย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling ผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (ตามเเบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 04 ก.ย. 60 14:49 น.