ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม-บ้านห้วยน้อน หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 4 )

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม-บ้านห้วยน้อน หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 4 )
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 06 ก.ย. 60 14:48 น.