ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด

 

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 11 ก.ย. 60 08:27 น.