ข่าวประกวดราคา
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 การซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 8000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พศ.2560

 

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 การซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 8000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พศ.2560
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 13 ก.ย. 60 14:14 น.