ข่าวประกวดราคา
ประกาศราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านเเหนือพัฒนา-ถนนสายหนองนางนวล ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกค์

 

ประกาศราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านเเหนือพัฒนา-ถนนสายหนองนางนวล ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกค์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 08 พ.ย. 60 13:56 น.