ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางบ้านดงมล-หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่1บ้านดงมล ตำบลวังดมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางบ้านดงมล-หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่1บ้านดงมล ตำบลวังดมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 08 พ.ย. 60 14:03 น.