ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยทุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยทุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 08 พ.ย. 60 14:07 น.