ข่าวประกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ากระดานใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านท่ากระดานใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: อ.วังทรายพูน โดย: เจนจิรา งามโสภา 13 พ.ย. 60 14:51 น.