ข่าวประกวดราคา
จ้างขุดลอกคลองยางสามต้น หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 12 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

จ้างขุดลอกคลองยางสามต้น หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 12 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
หน่วยงาน: อ.วังทรายพูน โดย: เจนจิรา งามโสภา 13 พ.ย. 60 14:56 น.