ข่าวประกวดราคา
ขุดลอกคลองทุ่งโม่งพร้อมขุดแก้มลิง หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

ขุดลอกคลองทุ่งโม่งพร้อมขุดแก้มลิง หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
หน่วยงาน: อ.วังทรายพูน โดย: เจนจิรา งามโสภา 13 พ.ย. 60 14:59 น.