ข่าวประกวดราคา
จ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

จ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
หน่วยงาน: อ.วังทรายพูน โดย: เจนจิรา งามโสภา 14 พ.ย. 60 11:41 น.