ข่าวประกวดราคา
ก่อสร้างฝาย มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านไดน้ำขุ่น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

จ้างเหมาก่อสร้างฝาย มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านไดน้ำขุ่น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร         
หน่วยงาน: อ.วังทรายพูน โดย: เจนจิรา งามโสภา 14 พ.ย. 60 14:23 น.