ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ln- Place Recycling)รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.93-001 สายบ้านบ่อเเต้-อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ ตำบลหนองพระ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก

 

ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ln- Place Recycling)รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.93-001 สายบ้านบ่อเเต้-อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ ตำบลหนองพระ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก 
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 25 ธ.ค. 60 15:31 น.