ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างซ้อมสร้างผิวทางลาดยาง Para AsPhaitic concrete สายบ้านเนินหัวโล้-บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างซ้อมสร้างผิวทางลาดยาง Para AsPhaitic concrete สายบ้านเนินหัวโล้-บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 27 ธ.ค. 60 15:34 น.