ข่าวประกวดราคา
ประกาศกรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่องประกาศราคาจ้างเหมาเเรงงานกิจกรรมคุมไฟป่า (ค่าเเรงงาน) จัดทำเเนวกันไฟ 100 กิโลเมตร สำหรับ สถานนีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำเเพงเพชร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศกรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่องประกาศราคาจ้างเหมาเเรงงานกิจกรรมคุมไฟป่า (ค่าเเรงงาน) จัดทำเเนวกันไฟ 100 กิโลเมตร สำหรับ สถานนีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำเเพงเพชร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 29 ธ.ค. 60 14:15 น.