ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาเเรงงานโครงบการปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ เนื้อที่ 200 ไร่ ของสถานนีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริดิติ์ พระบรมราชชินีานถ บ้านป่าคา จังหวัดกำเเพงเพชร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างเหมาเเรงงานโครงบการปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ เนื้อที่ 200 ไร่ ของสถานนีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริดิติ์ พระบรมราชชินีานถ บ้านป่าคา จังหวัดกำเเพงเพชร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 04 ม.ค. 61 14:29 น.