ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เเละครุภัณฑืประกอบอาคาร จำนวน 1 เเห่ง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเเม่ดี ตำบลเเก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาเเข้ง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เเละครุภัณฑืประกอบอาคาร จำนวน 1 เเห่ง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเเม่ดี ตำบลเเก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาเเข้ง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 04 ม.ค. 61 14:38 น.