ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าเเสงอาทิตย์ จำนวน 4 เเห่ง สำหรับเเขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยขาเเข้ง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าเเสงอาทิตย์ จำนวน 4 เเห่ง สำหรับเเขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยขาเเข้ง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 04 ม.ค. 61 14:41 น.