ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเเบบเรียบชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเนินหัวโล ตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเเบบเรียบชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเนินหัวโล ตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 10 ม.ค. 61 09:42 น.