ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

 

ยกเลิกการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 10 ม.ค. 61 15:22 น.