ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทาน C 40 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง-หมู่ที่ 7 บ้านหนองต้นไทร ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทาน C 40 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง-หมู่ที่ 7 บ้านหนองต้นไทร ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 25 ม.ค. 61 10:03 น.