ข่าวประกวดราคา
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกเพื่อพิจารณรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกเพื่อพิจารณรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 08 ก.พ. 61 10:07 น.