ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ้อมเเซมสะพานเเขวน หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย-หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ้อมเเซมสะพานเเขวน หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย-หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 08 ก.พ. 61 10:38 น.