ข่าวประกวดราคา
ให้ราษฎรยื่นคำขอเเสดงความจำนงเช่าที่ดินที่ได้มาจากการจัดรูปที่ดิน

 

ให้ราษฎรยื่นคำขอเเสดงความจำนงเช่าที่ดินที่ได้มาจากการจัดรูปที่ดิน
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 12 ก.พ. 61 15:05 น.