ข่าวประกวดราคา
ประกาศราคาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนชูเชิดน่านด้านเหนือตั้งเเต่จุดเชื่อมต่อเขื่อนเดิม (กรมโยธาฯ)ถึงหน้าบ้านอาจาร์โกศล เนียมสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศราคาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนชูเชิดน่านด้านเหนือตั้งเเต่จุดเชื่อมต่อเขื่อนเดิม (กรมโยธาฯ)ถึงหน้าบ้านอาจาร์โกศล เนียมสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 22 มี.ค. 61 14:39 น.