ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 26 มี.ค. 61 15:46 น.