ข่าวประกวดราคา
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนชูเชิดน่านด้านเหนือ ตั้งเเต่จุดเชื่อมต่อเขื่อนเดิม (กรมโยธา) ถึงหน้าบ้านอาจารย์โกศล เนียมสุวรรณ

 

ส่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนชูเชิดน่านด้านเหนือ ตั้งเเต่จุดเชื่อมต่อเขื่อนเดิม (กรมโยธา) ถึงหน้าบ้านอาจารย์โกศล เนียมสุวรรณ
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 26 มี.ค. 61 15:51 น.