ข่าวประกวดราคา
รับสมัครเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเเละพนักงานจ้างทั่วไป

 

รับสมัครเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเเละพนักงานจ้างทั่วไป
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 29 มี.ค. 61 14:39 น.