ข่าวประกวดราคา
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคลาวเงินบำรุง (รายเดือน)ตำเเหน่งพนักงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคลาวเงินบำรุง (รายเดือน)ตำเเหน่งพนักงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 03 เม.ย. 61 14:11 น.