ข่าวประกวดราคา
การขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำลงตำเเหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาล

 

การขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำลงตำเเหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาล
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 04 เม.ย. 61 15:19 น.