ข่าวประกวดราคา
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานท้องถิ่น

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานท้องถิ่น
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 11 เม.ย. 61 08:42 น.