ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 09 พ.ค. 61 14:00 น.