ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง-หนองเข้ หมู่ที่ี 9 บ้านหนองทอง ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง-หนองเข้ หมู่ที่ี 9 บ้านหนองทอง ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 10 พ.ค. 61 13:33 น.