ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลำครองพร้อมทำพนังกันน้ำ ลำคลองหนองจระเข้ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ประตูยายต่อม 11 บ้านเนินย่าทร ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลำครองพร้อมทำพนังกันน้ำ ลำคลองหนองจระเข้ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ประตูยายต่อม 11 บ้านเนินย่าทร ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 10 พ.ค. 61 14:09 น.