ข่าวประกวดราคา
ขายทอดคตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ

 

ขายทอดคตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 11 พ.ค. 61 15:29 น.