ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามเเผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโร่ง-บ้านนา หมู่ 9 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามเเผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโร่ง-บ้านนา หมู่ 9 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 11 พ.ค. 61 15:34 น.