ข่าวประกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน(เขื่อน คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน(เขื่อน คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน 
หน่วยงาน: อ.วังทรายพูน โดย: เจนจิรา งามโสภา 15 พ.ค. 61 16:33 น.