ข่าวประกวดราคา
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี 2560 จำนวน 568 รายการ ของโรงพยาบาลพิจิตร

 

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี 2560 จำนวน 568 รายการ ของโรงพยาบาลพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 23 พ.ค. 61 09:18 น.