ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดงยาม-มาดาม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเเก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดงยาม-มาดาม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเเก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 23 พ.ค. 61 09:36 น.