ข่าวประกวดราคา
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างผนังกันดิน (เขื่อน คสล.) ม.13 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร(ครั้งที่ 2)

 

เปิดเผยราคากลาง
หน่วยงาน: อ.วังทรายพูน โดย: เจนจิรา งามโสภา 05 มิ.ย. 61 15:43 น.