ข่าวประกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน(เขื่อน คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (ครั้งที่2)

 

จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน (เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: อ.วังทรายพูน โดย: เจนจิรา งามโสภา 05 มิ.ย. 61 15:47 น.