ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด

 

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 12 มิ.ย. 61 11:53 น.