ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ

 

ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 02 ก.ค. 61 14:01 น.