ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อโคมไฟ LED ขนาดน้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 154 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาซื้อโคมไฟ LED ขนาดน้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 154 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 10 ก.ค. 61 10:57 น.