ข่าวประกวดราคา
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ

 

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 10 ก.ค. 61 10:58 น.