ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอตะพานหิน เเละปรับปรุงตกเเต่งภายในอาคารที่ว่าการตะพานหิน จังหวัดพิจิตรร่วม 8 รายการ

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอตะพานหิน เเละปรับปรุงตกเเต่งภายในอาคารที่ว่าการตะพานหิน จังหวัดพิจิตรร่วม 8 รายการ
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 18 ก.ย. 61 10:22 น.